Έκθεση προόδου UN Global Compact (Advanced level)

Το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών Global Compact αποτελεί μια πλατφόρμα δεσμεύσεων καθώς και ένα πρακτικό πλαίσιο δραστηριοτήτων για τις εταιρείες που έχουν αυτοδεσμευτεί να υπηρετήσουν το μεγάλο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Η MYTILINEOS έχει δηλώσει εγγράφως, από το 2008, τη δέσμευσή της στην τήρηση των δέκα αρχών του Global Compact, δημοσιοποιώντας σε ετήσια βάση τις σχετικές της επιδόσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης λειτουργίας της. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τον τρόπο ανταπόκρισης της Εταιρείας στις 10 Αρχές ενώ στη διεύθυνση: https://www.mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/dimosieuseis-viwsimis/, είναι αναρτημένη η αυτοτελής έκθεση της κάλυψης των 21 κριτηρίων του «Global Compact Advanced Level COP Self-Assessment 2020» (Updated 19 august 2016).

The Global Compact

MYTILINEOS

Οι 10 Αρχές του
Οικουμενικού Συμφώνου

Αναφορά
(Ενότητες Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021)

1η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Kοινωνία

2η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να σέβονται την ελευθερία του συνδικαλισμού και να αναγνωρίζουν το δικαίωμα για συλλογικές διαπραγματεύσεις.

4η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας.

5η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε μορφή της παιδικής εργασίας.

6η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε μορφή διάκρισης σε σχέση με την απασχόληση.

7η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν μια προσέγγιση προβλεπτικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Περιβάλλον

8η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες προώθησης της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

9η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση των φιλικών για το περιβάλλον τεχνολογιών.

10η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εργάζονται ενάντια σε κάθε μορφή αδιαφάνειας συμπεριλαμβανομένης και της διαφθοράς.

Διακυβέρνηση

The Global Compact