Πρόληψη της ρύπανσης

icon icon icon
icon
icon

Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10]
όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό»

Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b]

Που προκαλούνται οι επιδράσεις:

Οι επιδράσεις λαμβάνουν χώρα στις περιοχές λειτουργίας των βιομηχανικών μονάδων, των ΤΕΔ, των θυγατρικών εταιρειών και των βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS.

Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις:

Άμεσα εμπλεκόμενοι στις επιπτώσεις αυτές είναι οι ΤΕΔ Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, οι θυγατρικές εταιρείες ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ και ΚΟΡΙΝΘΟΣ Power ενώ έμμεση συμμετοχή σε αυτές μπορεί να έχουν βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας.

Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

 • Στην αποτροπή κάθε χερσαίας και θαλάσσιας ρύπανσης.
 • Στην περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση όλων των αποβλήτων σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πλαίσια και μείωση των εκπομπών τους στον αέρα, το νερό και το έδαφος έτσι ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
 • Μείωση παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.
Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για:
 • Εργαζομένους
 • Προμηθευτές
 • Πελάτες
 • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές
 • Μ.Κ.Ο.
 • Δημοσιογράφους
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Τοπικές Κοινότητες

στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS.

Διοικητική Προσέγγιση
[GRI 102-11] [GRI 103-2c]

Στόχος της συγκεκριμένης δημοσιοποίησης είναι η παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS με σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους ρύπανσης και διαρροών που συνδέονται άμεσα με την ασφαλή, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία της. [GRI 103-2b]

Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις
[GRI 103-1a] [GRI 102-15]

Βασική πρόκληση για την Εταιρεία αποτελεί η αποτελεσματική πρόληψη οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική δραστηριότητα (αέριες εκπομπές, στερεά και υγρά απόβλητα, χρήση χημικών ουσιών) και τυχόν βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης.

Κυριότεροι κίνδυνοι
[GRI 102-15]

 • Η πιθανή υποβάθμιση του αέρα, της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και ρύπανσης εδαφών από βιομηχανικά ατυχήματα αποτελούν μόνιμους δυνητικούς κινδύνους.
 • Βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, παραγωγικές και μεταφορικές, ενέχουν τον κίνδυνο διαρροών, μετά από απρόβλεπτες δυσλειτουργίες ή ατυχήματα, στο θαλάσσιο περιβάλλον αφού γειτνιάζουν με αυτό.
 • Η αδυναμία πρόληψης και διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο οικονομικό και βιομηχανικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μειώνοντας την παραγόμενη αξία, είτε μέσω της αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους για την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών, είτε μέσω πιθανών διοικητικών κυρώσεων αλλά και πιθανής αδυναμίας διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της.

Δέσμευση
[GRI 103-2c]

Πρόληψη κάθε προσδιορισμένου κινδύνου ρύπανσης από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS.

Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης
[GRI 103-2a]

H διαχείριση των κινδύνων ρύπανσης συνδέεται άμεσα με την ασφαλή και κοινωνικά και περιβαλλοντικά, υπεύθυνη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Ετήσιος στόχος της Εταιρείας είναι η αποφυγή οποιονδήποτε περιστατικών και βιομηχανικών ατυχημάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ρύπανση στο φυσικό περιβάλλον, στο σύνολο της δραστηριότητάς της.

Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζονται προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών, σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS. Ειδικότερα:

Στον Τομέα Μεταλλουργίας, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων από μεγάλης έκτασης βιομηχανικά ατυχήματα, εφαρμόζεται ειδική πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων που αφορά στην αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στις δραστηριότητες του τομέα, διασφαλίζοντας, με μια σειρά μέτρων, την αποτροπή τους και την αποφυγή οποιουδήποτε συμβάντος υποβάθμισης του περιβάλλοντος. ASI

Τα βασικά μέτρα πρόληψης κινδύνων ρύπανσης που εφαρμόζονται στον Τομέα, αφορούν:

 • στην αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων της Δραστηριότητας της Μεταλλουργίας,
 • στη συνεχή μέτρηση και παρακολούθηση των αέριων εκπομπών και των αιωρούμενων σωματιδίων,
 • στη μέτρηση και παρακολούθηση των απορρίψεων νερού από σημειακές πηγές,
 • στην τήρηση των μέτρων που προβλέπονται στην Μελέτη Ασφαλείας (SEVESO IIΙ – εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016),
 • στη διενέργεια ασκήσεων αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχημάτων που προβλέπονται στην Μελέτη Ασφαλείας (SEVESO IIΙ – εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016) που σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται σε συνεργασία και με εξωτερικούς φορείς (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πολιτική Προστασία κτλ.),
 • στην οριστική διάθεση αδρανών και μη επικινδύνων αποβλήτων σε μονωμένες εκτάσεις με κατασκευή γεωλογικού φραγμού χαμηλής υδροπερατότητας, καθώς και την αντίστοιχη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων σε ειδικά κατασκευασμένες και μονωμένες με γεωμεμβράνη και γεωύφασμα κυψέλες (Χ.Υ.Τ.Ε.Α.),
 • στην εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, στη διαχείριση υποδομών και βιομηχανικών αποβλήτων, (ηλεκτρόφιλτρα, σακκόφιλτρα, πρωτοβάθμια επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων, βιολογική επεξεργασία λυμάτων, ελαιολεκάνες και λεκάνες ασφαλείας, ελαιοπαγίδες αποχετευτικού δικτύου, μετρητές στάθμης δεξαμενών, μετρητές ποιότητας αποβλήτων, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι διάθεσης αποβλήτων κλπ.),
 • στην πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων των υγρών αποβλήτων στους χώρους συνεργείων-εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών αναλύσεων για τα υγρά απόβλητα που απορρίπτονται ως προς διάφορες χημικές παραμέτρους (π.χ. Al, Cr, Cr+6, Fe, BOD5, COD κλπ.),
 • στην καλή γνώση και εξάσκηση επί των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ),
 • στην αποθήκευση και χρήση χημικών ουσιών με τις υποδείξεις των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας,
 • στους συστηματικούς οπτικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων,
 • στην εκφόρτωση μαζούτ από δεξαμενόπλοια με την προληπτική χρήση πλωτού αντιρρυπαντικού φράγματος,
 • στο συνεχή έλεγχο της ποιότητας των φυσικών αποδεκτών (υδροφόρος ορίζοντας – θάλασσα) και σύγκριση με πρότυπες τιμές ποιότητας. Ως παράδειγμα αναφέρεται η απόρριψη του θαλασσινού νερού ψύξης της μονάδας συμπαραγωγής (Ηλεκτρισμού και Θερμότητας) του Τομέα Μεταλλουργίας, όπου εκτός του ότι τηρούνται αυστηρά οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο της αποφυγής οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επίπτωσης, η Εταιρεία αναθέτει σε έγκυρο οργανισμό (ΕΛΚΕΘΕ) την εκπόνηση ερευνητικής μελέτης για την παρακολούθηση της κατάστασης των ζωικών οργανισμών στον βυθό του Όρμου της Αντίκυρας. Οι μελέτες εκπονούνται με βάση τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και τα αποτελέσματά τους κοινοποιούνται κάθε χρόνο όπως προβλέπεται στις αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΝ και Δ/νση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας). Τα συμπεράσματα των πρόσφατων μελετών τόσο του 2019 όσο και του 2020, δείχνουν σταθερή οικολογική κατάσταση με τάσεις βελτίωσης σε αρκετούς σταθμούς παρατήρησης. Οι συγκεκριμένες μελέτες θα συνεχιστούν για μια ακόμη τουλάχιστον πενταετία και
 • στη λειτουργία τμήματος πυροπροστασίας το οποίο διαθέτει 3 πυροσβεστικά οχήματα, μόνιμη κατάλληλα εκπαιδευμένη ομάδα πυρόσβεσης 18 εργαζομένων και συντονίζει και εκπαιδεύει ομάδα εθελοντών πυροσβεστών.

Επιπλέον, σε ότι αφορά τα συμβάντα μικρών και τοπικών διαρροών λιπαντικών στο πλαίσιο της εξορυκτικής δραστηριότητας εντός των υπόγειων στοών, τα οποία είναι πολύ μικρής έκτασης και επιφανειακά και που προέρχονται κυρίως από τη φθορά εξοπλισμού (μαρκούτσια) και τις ζημιές στα μηχανήματα από τις πτώσεις λίθων ή πετρωμάτων, η θυγατρική εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ στο πλαίσιο της πρόληψης και μείωσης των περιστατικών σε ετήσια βάση εφαρμόζει τις ακόλουθες πρακτικές: 1) προμήθεια υλικών στην καλύτερη δυνατή ποιότητα της αγοράς διασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή τους, 2) υλοποίηση, σε τακτική βάση, ειδικών σεμιναρίων ευαισθητοποίησης του προσωπικού τόσο για τη δήλωση και την καταγραφή του περιστατικού, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας, όσο και συγκεκριμένων μεθόδων περιορισμού της έκτασης των διαρροών στο έδαφος, 3) άμεση αντιμετώπισητων περιστατικών συλλέγοντας την ποσότητα του χώματος στην περιοχή της διαρροής και την προώθηση αυτής στο χώρο των επικίνδυνων αποβλήτων για την ανάλογη διαχείρισή της, και 4) τακτική και προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων του.

Στους ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, σε όλες τις παραγωγικές μονάδες (θερμικοί Σταθμοί, ΑΠΕ, εργοστάσια σύνθετων κατασκευαστικών εργασιών και τα εργοτάξια) πραγματοποιούνται εντατικές προσπάθειες εντοπισμού των πιθανών κινδύνων ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες απρόβλεπτων δυσλειτουργιών και ατυχημάτων. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται:

 • όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και στα Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών καθώς και οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων,
 • παρακολούθηση εκπομπών αέριων ρύπων,
 • οι καλύτερες διαθέσιμες επιλογές για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και διάθεση των διαφόρων αποβλήτων που παράγονται,
 • εκπαίδευση προσωπικού και ασκήσεις ετοιμότητας για διαρροές,
 • προγράμματα προληπτικής συντήρησης,
 • επιλογή εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας,
 • ελαιολεκάνες ασφαλείας,
 • συστηματικοί περιβαλλοντικοί οπτικοί έλεγχοι εγκαταστάσεων,
 • ετήσιες επιθεωρήσεις εξωτερικού φορέα για πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Αποτελέσματα
[GRI 103-3a-ii]

 • Κατά τη διάρκεια του 2021 δεν υπήρξαν περιστατικά ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική δραστηριότητα, ούτε βιομηχανικά ατυχήματα στη συνολική δραστηριότητα της Εταιρείας. Σχετικά με τις αέριες εκπομπές διατηρήθηκαν για άλλη μια χρονιά σε επίπεδα χαμηλότερα των νομοθετικά επιβαλλόμενων.
 • Σχετικά με τα περιστατικά μικρών και τοπικών διαρροών λιπαντικών από βλάβες μηχανημάτων στο πλαίσιο της εξορυκτικής διαδικασίας, το 2021 συνέβησαν συνολικά 90 περιστατικά, κατά 20% λιγότερα από τον αντίστοιχο αριθμό του 2020 (112 περιστατικά), με το συνολικό όγκο των διαρροών να διαμορφώνεται σε 10.308ltΗ ποσότητα των 10.308 lt αντιστοιχεί σε 0,065 kbls., μειωμένος κατά 20% σε σχέση με το 2020 (12.869lt).
Περιστατικά μικρών και τοπικών διαρροών
chart