Εργαλεία απεικόνισης επιδόσεων ESG

Integrated Value Creation Scorecard

Στόχος της Integrated Value Creation Scorecard (scorecard.mytilineos.gr) είναι η παρουσίαση προς όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους της MYTILINEOS των βασικών πόρων (οικονομικών, βιομηχανικών, φυσικών, ανθρώπινων και κοινωνικών) που αξιοποιεί κατά την δραστηριότητα της, μέσω του επιχειρηματικού της μοντέλου, των αντίστοιχων αποτελεσμάτων και της παραγόμενης αξίας σε συνδυασμό με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Sheme
Scheme

Sustainability Actions Map

Το Sustainability Actions Map (sdactionsmap.emytilineos.gr) αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο που παρέχει με συνοπτικό και συγκεντρωτικό τρόπο την καλύτερη δυνατή και έγκυρη ενημέρωση των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους. Η άμεση πρόσβαση στην επιθυμητή πληροφορία και ο εύκολος χειρισμός του microsite αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά για την συνεχή ενημέρωση των ενδιαφερομένων εστιάζοντας είτε στον επιθυμητό Παγκόσμιο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης είτε στην επιθυμητή περιοχή / χώρα ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.


Scheme
Scheme
Scheme
Scheme