SASB Content Index

Πρότυπα SASB

Κωδικός/ Κλάδος

Δημοσιοποιήσεις

Σελίδες και/ή URL(s)

SDGs

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

(1) Εκπομπές αερίων Scope 1, ποσοστό που καλύπτεται από (2) κανονισμούς περιορισμού εκπομπών και (3) κανονισμούς αναφοράς εκπομπών

EM-CM-110a.1
Construction Materials

Ενέργεια & Αέριες εκπομπές

Μηδενικοί υδροφθοράνθρακες (HFCs), εξαφθοριούχο θείο (SF6) και τριφθοριούχο άζωτο (NF3).

Ενέργεια & Αέριες εκπομπές

3, 12, 13, 14, 15

EM-MM-110a.1 -
Metals & Mining

IF-EU-110a.1 -
Electric Utilities & Power Generators

Περιγραφή μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης στρατηγικής ή σχεδίου διαχείρισης των εκπομπών Scope 1, των στόχων μείωσης των εκπομπών και ανάλυση της απόδοσης σε σχέση με αυτούς τους στόχους

EM-CM-110a.2 -
Construction Materials

Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

3, 12, 13, 14, 15

EM-MM-110a.2
Metals & Mining

IF-EU-110a.3 -
Electric Utilities & Power Generators

Ποιότητα αέρα

Εκπομπές αέριων ρύπων (1) NOx (εκτός N2O), (2) SOx, (3) αιωρούμενα σωματίδια (PM10), (4) διοξίνες/φουράνια (5) πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) (6) πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) και (7) βαρέα μέταλλα (π.χ. υδράργυρος (Hg), μόλυβδος (Pb) κ.λπ.)

EM-CM-120a.1 -
Construction Materials

Ενέργεια & Αέριες εκπομπές

Εκτός από τις εκπομπές που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Ενέργεια & Αέριες εκπομπές», η MYTILINEOS δεν εκπέμπει άλλες αέριες εκπομπές (π.χ. διοξίνες/φουράνια, POPs, PAH, HAPs, βαρέα μέταλλα).

Ενέργεια & Αέριες εκπομπές

3, 12, 14, 15

EM-MM-120a.1 -
Metals & Mining

IF-EU-120a.1 -
Electric Utilities & Power Generators

Διαχείριση Ενέργειας

(1) Συνολική ενέργεια που καταναλώθηκε, (2) ποσοστό που προέρχεται από το δίκτυο, (3) ποσοστό εναλλακτικών μορφών ενέργειας, (4) ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

EM-CM-130a.1 -
Construction Materials

Ενέργεια & Αέριες εκπομπές

Η MYTILINEOS δεν καταναλώνει ενέργεια από εναλλακτικές πηγές όπως, ενδεικτικά: χρησιμοποιημένα ελαστικά, χρησιμοποιημένοι διαλύτες και χρησιμοποιημένα λιπαντικά, επεξεργασμένα αστικά στερεά απόβλητα, οικιακά απόβλητα, γεωργικά απόβλητα και λυματολάσπη.

Ενέργεια & Αέριες εκπομπές

7, 8, 12, 13

EM-MM-130a.1 -
Metals & Mining

Διαχείριση νερού & λυμάτων

(1) Συνολική άντληση φρέσκου νερού, (2) συνολική ποσότητα νερού που καταναλώθηκε, (3) ποσοστό που επαναχρησιμοποιήθηκε, (4) ποσοστό σε περιοχές που επηρεάζονται σημαντικά από την άντληση νερού (High or Extremely High Baseline Water Stress)

EM-CM-140a.1 -
Construction Materials

Διαχείριση νερού

Διαχείριση Νερού

6

EM-MM-140a.1 -
Metals & Mining

Διαχείριση νερού

IF-EU-140a.1 -
Electric Utilities & Power Generators

Διαχείριση νερού

Αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης που σχετίζονται με άδειες ποιότητας νερού, πρότυπα και κανονισμούς

EM-MM-140a.2 -
Metals & Mining

Κανονιστική Συμμόρφωση

Κανονιστική Συμμόρφωση

6

IF-EU-140a.2 -
Electric Utilities & Power Generators

Κανονιστική Συμμόρφωση

Περιγραφή των κινδύνων διαχείρισης νερού και στρατηγικών και πρακτικών για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων

IF-EU-140a.3 -
Electric Utilities & Power Generators

Διαχείριση νερού

Διαχείριση Νερού

6, 12

Διαχείριση Αποβλήτων & Επικίνδυνων Υλικών

Ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων, ποσοστό επικίνδυνων, ποσοστό ανακύκλωσης

EM-CM-150a.1 -
Construction Materials

Κυκλική Οικονομία

Κυκλική Οικονομία

3, 6, 12

Ποσότητα παραγόμενων υπολειμμάτων καύσης άνθρακα (CCR), ποσοστό ανακύκλωσης

IF-EU-150a.1 -
Electric Utilities & Power Generators

Μη σχετικό. Η Εταιρεία δεν κατέχει ούτε λειτουργεί Μονάδες Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύση άνθρακα.

Συνολικός αριθμός κατακρατήσεων υπολειμμάτων καύσης άνθρακα (CCR), κατανεμημένος ανά δυνητικό κίνδυνο και εκτίμηση δομικής ακεραιότητας

IF-EU-150a.2 -
Electric Utilities & Power Generators

Οικολογικές Επιδράσεις

Περιγραφή πολιτικών και πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης για εργοτάξια σε λειτουργία

EM-CM-160a.1 -
Construction Materials

Περιβαλλοντική πολιτική

Οικολογικές Επιδράσεις

EM-MM-160a.1 -
Metals & Mining

Περιβαλλοντική πολιτική

Οικολογικές Επιδράσεις

Χερσαία έκταση που διαταράχθηκε και ποσοστό της επηρεασμένης περιοχής αποκαταστάθηκε

EM-CM-160a.2 -
Construction Materials

Οικολογικές Επιδράσεις

Οικολογικές Επιδράσεις

15

Ποσοστό των ορυχείων όπου η αποστράγγιση όξινων πετρωμάτων: (1) προβλέπεται ότι θα συμβεί, (2) μετριάζεται ενεργά και (3) βρίσκεται υπό επεξεργασία ή αποκατάσταση

EM-MM-160a.2 -
Metals & Mining

Μη σχετικό καθώς δεν υπάρχει αποστράγγιση όξινων πετρωμάτων στις εγκαταστάσεις εξόρυξης βωξίτη. Το ποσοστό των ορυχείων όπου παρατηρείται αποστράγγιση όξινων πετρωμάτων είναι 0%.

Ποσοστό (1) αποδεδειγμένων και (2) πιθανών αποθεμάτων εντός ή κοντά σε τοποθεσίες με καθεστώς προστασίας ή βιότοπων απειλούμενων ειδών

EM-MM-160a.3 -
Metals & Mining

Η Εταιρεία δεν κατέχει και δεν έχει αναπτύξει εξορυκτικές δραστηριότητες εντός ή κοντά σε περιοχές με καθεστώς προστασίας ή βιότοπο απειλούμενων ειδών.

Αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης με περιβαλλοντικές άδειες, πρότυπα και κανονισμούς

IF-EN-160a.1 -
Engineering & Construction Services

Κανονιστική Συμμόρφωση

Κανονιστική Συμμόρφωση

Ανθρώπινα Δικαιώματα & Σχέσεις με την Τοπική Κοινότητα

Ποσοστό (1) αποδεδειγμένων και (2) πιθανών αποθεμάτων εντός ή κοντά σε περιοχές συγκρούσεων

EM-MM-210a.1 -
Metals & Mining

Η MYTILINEOS δεν έχει αποδεδειγμένα ή πιθανά αποθέματα σε ή κοντά σε περιοχές συγκρούσεων ή εκτάσεις αυτόχθονων.

16

Ποσοστό (1) αποδεδειγμένων και (2) πιθανών αποθεμάτων εντός ή κοντά σε εκτάσεις αυτόχθονων

EM-MM-210a.2 -
Metals & Mining

Περιγραφή των διαδικασιών διαβούλευσης και των πρακτικών δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των αυτόχθονων και τη λειτουργία σε περιοχές συγκρούσεων

EM-MM-210a.3 -
Metals & Mining

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με δικαιώματα και συμφέροντα των κοινοτήτων

EM-MM-210b.1 -
Metals & Mining

Βιωσιμότητα τοπικών κοινοτήτων

Βιωσιμότητα Τοπικών κοινοτήτων

11

Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Αριθμός και διάρκεια μη τεχνικών καθυστερήσεων

EM-MM-210b.2 -
Metals & Mining

Δεν υπήρξαν μη τεχνικές καθυστερήσεις κατά την περίοδο αναφοράς.

Εργασιακές Πρακτικές

Ποσοστό ενεργού εργατικού δυναμικού που καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας

EM-MM-310a.1 -
Metals & Mining

Απασχόληση

Απασχόληση

8

Αριθμός και διάρκεια απεργιών και καταλήψεων

EM-MM-310a.2 -
Metals & Mining

Δεν υπήρξαν απεργίες ή καταλήψεις κατά την περίοδο αναφοράς.

8

Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων

(1) Συνολικός δείκτης καταγεγραμμένων περιστατικών (TRIR), (2) ποσοστό θνησιμότητας, (3) ποσοστό συχνότητας παρ' ολίγον περιστατικών (NMFR) και (4) μέσες ώρες εκπαίδευσης για την υγεία, την ασφάλεια και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για (α) άμεσα εργαζόμενους και (β) έμμεσα εργαζομένους

EM-CM-320a.1 -
Construction Materials

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Ο Δείκτης Συχνότητας παρ’ ολίγον ατυχημάτων για τους άμεσα εργαζομένους ήταν 1,00 και για τους έμμεσα εργαζομένους 1,19.

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

3, 8, 16

EM-MM-320a.1 -
Metals & Mining

IF-EU-320a.1 -
Electric Utilities & Power Generators

IF-EN-320a.1 -
Engineering & Construction Services

Αριθμός αναφερόμενων περιστατικών πυριτίασης

EM-CM-320a.2 -
Construction Materials

Δεν αναφέρθηκαν περιστατικά πυριτίασης κατά την περίοδο αναφοράς.

3

Επιχειρηματική Ηθική

Περιγραφή του συστήματος διαχείρισης για την πρόληψη της διαφθοράς και της δωροδοκίας σε όλη την αλυσίδα αξίας

EM-MM-510a.1 -
Metals & Mining

Επιχειρηματική Ηθική

Επιχειρηματική Ηθική

16

Παραγωγή σε χώρες που έχουν τις 20 χαμηλότερες θέσεις στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας

EM-MM-510a.2 -
Metals & Mining

Επιχειρηματική Ηθική

Επιχειρηματική Ηθική

16

Συνολικό ποσό χρηματικών ζημιών ως αποτέλεσμα νομικών διαδικασιών που σχετίζονται με καταγγελίες για (1) δωροδοκία ή διαφθορά και (2) αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές

IF-EN-510a.2 -
Engineering & Construction Services

Κανονιστική Συμμόρφωση

Κανονιστική Συμμόρφωση

16

Περιγραφή πολιτικών και πρακτικών για την πρόληψη (1) δωροδοκίας και διαφθοράς και (2) αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς στις διαδικασίες υποβολής προσφορών για την ανάληψη έργων

IF-EN-510a.3 -
Engineering & Construction Services

Επιχειρηματική Ηθική

Επιχειρηματική Ηθική

16

Ανταγωνιστική Συμπεριφορά

Συνολικό ποσό χρηματικών ζημιών ως αποτέλεσμα νομικών διαδικασιών που σχετίζονται με δραστηριότητες καρτέλ, καθορισμού τιμών και αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας

EM-CM-520a.1 -
Construction Materials

Κανονιστική Συμμόρφωση

Κανονιστική Συμμόρφωση

16

Διαχείριση Κινδύνου Κρίσιμων Περιστατικών

Συνολικός αριθμός μονάδων πυρηνικής ενέργειας, κατανεμημένος με βάση το Action Matrix της Πυρηνικής Ρυθμιστικής Επιτροπής των ΗΠΑ (NRC)

IF-EU-540a.1 -
Electric Utilities & Power Generators

Μη σχετικό. Η Εταιρεία δεν κατέχει ούτε λειτουργεί Μονάδες Πυρηνικής Ενέργειας.

Περιγραφή των προσπαθειών για τη διαχείριση της πυρηνικής ασφάλειας και της ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

IF-EU-540a.2 -
Electric Utilities & Power Generators