Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021
Skip

Το νέο επιχειρηματικό
μοντέλο είναι η
πρόκληση για ένα
βιώσιμο μέλλον

Ποιοι είμαστε

Η MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Η εταιρεία έχει εδραιωθεί στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας & του Φυσικού Αερίου. Επενδύοντας στρατηγικά στον εθνικό και παγκόσμιο στόχο της ενεργειακής μετάβασης, η MYTILINEOS μετασχημάτισε τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων EPC σε Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES BU), που επικεντρώνεται στη δυναμική ανάπτυξη έργων που προάγουν την ενεργειακή μετάβαση και τη βιωσιμότητα. Η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας μέσω του νέου Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας.

30+
χώρες παρουσίας
28
μονάδες παραγωγής
4.823
άμεσα και έμμεσα εργαζόμενοι
€2.664
εκ. Κύκλος εργασιών
€162
εκ. καθαρά κέρδη
€5.089,2
εκ. Συνολική Κεφαλαιοποίηση

Συζήτηση με τον Προέδρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη ως βασικό συστατικό της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής μας στρατηγικής, αποτελεί την κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας η MYTILINEOS φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες προκλήσεις και να συμβάλει σε ένα νέο και αποτελεσματικό μοντέλο ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Συνεχίζουμε να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση με στόχο τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων μας δημιουργώντας αξία για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζουμε την πορεία μας

Άποστολή

Επιχειρούμε σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Στηριζόμαστε στο δυναμικό των ανθρώπων μας και δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, τους μετόχους, τους εργαζομένους μας και την Ελληνική Οικονομία.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας για τη Βιωσιμότητα

Αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή και στηρίζουμε την ομαλή ενεργειακή μετάβαση
Climate Change

Με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού, η MYTILINEOS ως υπεύθυνη επιχείρηση έχει αναλάβει τις δικές της δεσμεύσεις. Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ >2 GW από θερμικούς σταθμούς φυσικού αερίου, μετά και την επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής ενέργειας (CCGT), η Εταιρεία πρωτοστατεί στην εθνική προσπάθεια για ομαλή ενεργειακή μετάβαση, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας. Παράλληλα, έχει σχεδιάσει μια επίκαιρη στρατηγική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής η οποία κατευθύνει τις πρωτοβουλίες της για μείωση κατά 30% των εκπομπών CO2 μέχρι το 2030 και ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2050.

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021

+43.9% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σε σύγκριση με το 2019

–12.4% συνολικές εκπομπές CO2 emissions (Scope 1 & 2), σε σύγκριση με το 2019

–2% Εκπομπές NOx/SOx σε σύγκριση με το 2020

–48.3% εκπομπές σωματιδίων σε σύγκριση με το 2020

–7% Εκπομπές PFC σε σύγκριση με το 2020

Ενισχύουμε την εταιρική μας αξία μέσω της ESG προσέγγισης
ESG approach

Ενσωματώνοντας τα κριτήρια ESG στη στρατηγική μας και τις επενδυτικές μας αποφάσεις ενισχύουμε την ικανότητα μας να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία. Επίσης, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα μας να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε. Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις ήδη σημαντικές ESG επιδόσεις μας ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της επενδυτικής κοινότητας αλλά και στις αυξημένες προσδοκίες, για διαφάνεια στα θέματα αυτά, των υπόλοιπων ομάδων των κοινωνικών μας εταίρων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Λειτουγούμε Υπεύθυνα

Έχοντας ενσωματώσει τις κατευθυντήριες γραμμές της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, δεσμευόμαστε στο. σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη συνέπεια υλοποίησης του ανοικτού διαλόγου με τους κοινωνικούς μας εταίρους, στη δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού περιβάλλοντος ς, στην υλοποίηση της κοινωνικής μας πολιτικής και στην δημιουργία μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας προωθώντας ταυτόχρονα τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021

489 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό

52.899 ωφελούμενοι πολίτες από τα κοινωνικά μας προγράμματα

41.879 ανθρωποώρες εκπαίδευσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων

92 νέες θέσεις πρακτικής άσκησης

35.600 ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία

35 προμηθευτές εκπαιδεύτηκαν σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

21% των διευθυντικών θέσεων καλύπτονται από γυναίκες

0 περιστατικά παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων

0 περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας