Συζήτηση με τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης
[GRI 102-14]

CHAIRMAN

Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Συζήτηση για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ποια θεωρείτε ότι είναι μια σύντομη ανασκόπηση του 2021 για την MYTILINEOS;

Το 2021 ήταν για όλους μία χρονιά γεμάτη αντιθέσεις. Από την μία, η ανθρωπότητα είχε ξεπεράσει το αρχικό σοκ της υγειονομικής κρίσης και από την άλλη, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερες — αν όχι πρωτόγνωρες — οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις που δημιουργήσαν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό υπόβαθρο.

Σε αυτό́ το περιβάλλον, η επίτευξη των στόχων που θέσαμε πιστοποιούν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι κινηθήκαμε προς την σωστή κατεύθυνση και ταυτόχρονα θέσαμε τις βάσεις για την περαιτέρω πρόοδο της Εταιρείας. Με όπλο τα στρατηγικά πλεονεκτήματά μας, την αξιοθαύμαστη προσπάθεια των ανθρώπων μας, την βιώσιμη στρατηγική μας και την σταθερή αφοσίωσή στις αξίες μας, έχουμε εισέλθει σε μία πολύ δυναμική τροχιά ανάπτυξης, διατηρώντας τις στέρεες βάσεις για τους επόμενους στόχους μας.

Ποια είναι η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης για τη MYTILINEOS;

Και το 2021, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια, η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτέλεσε αναπόσπαστo στοιχείο της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας. Για εμάς, η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες συνεργασίες, να συμβάλει σε ένα νέο αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως έχει αποτυπωθεί και μέσω των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με βάση αυτή την κατεύθυνση στοχεύουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξίας, για τους μέτοχους και τις υπόλοιπες ομάδες των Κοινωνικών μας Εταίρων, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης στην άσκηση της δραστηριότητάς μας, που συνδυάζει τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την κερδοφορία πάντα με όρους κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις (π.χ. σε μακροοικονομικό ή/και πολιτικό επίπεδο) που αναγνωρίζετε ότι η MYTILINEOS ήδη αντιμετωπίζει ή θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια και δύνανται να επηρεάσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας;

Τα επόμενα χρόνια, ανάμεσα στις πιο σημαντικές προκλήσεις είναι η ανάδειξη του αναβαθμισμένου ρόλου της MYTILINEOS στο νέο παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται η χώρα, με έμφαση στην καινοτομία, την παραγωγή, τις υπηρεσίες και τις δεξιότητες. Μέσα σε μια περίοδο που το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ταχύτατη κλιματική αλλαγή και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης για την εφαρμογή καλών περιβαλλοντικών πρακτικών και σεβασμού βρίσκονται εδώ, είμαστε έτοιμοι για την κατάλληλη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μας, παράλληλα με τη δημιουργία κουλτούρας, σκέψης και λειτουργίας που θα διασφαλίσει την υλοποίηση των δεσμεύσεων της και της στρατηγικής της στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχουμε την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε όλα τα εμπόδια που θα προκύψουν και να προχωρήσουμε με τις φιλοδοξίες μας για το κλίμα, προστατεύοντας παράλληλα ή ακόμα και ενισχύοντας την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής και ελληνικής βιομηχανίας.

Ποιες δραστηριότητες και συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες της MYTILINEOS συμβάλλουν στην Βιώσιμη Ανάπτυξη;

Δεν είναι τυχαίο που το 55% του κύκλου εργασιών μας προέρχεται από επιλέξιμες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας Βιώσιμων Επενδύσεων. Η MYTILINEOS διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για την ενέργεια και το κλίμα. Μία από τις βασικές δραστηριότητες που συμβάλλουν άμεσα στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι το επενδυτικό πρόγραμμα ΑΠΕ που έχουμε ανακοινώσει μέχρι το 2030 και κατέχει κεντρικό ρόλο στις στρατηγικές προτεραιότητές μας για ισχυρή παρουσία τόσο σε έργα παραγωγής, όσο και σε έργα αποθήκευσης. Αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα, εκτός από την ουσιαστική συμβολή του στην εθνική προσπάθεια για αύξηση της «πράσινης» ενέργειας, αποτελεί βασικό πυλώνα της συνολικής προσπάθειας που καταβάλουμε για να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που έχουμε θέσει.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2021, ολοκληρώθηκε μια σειρά επενδύσεων για την αύξηση των επιπέδων παραγωγικής δυναμικότητας «πράσινου» Αλουμίνιου, με στόχο η Εταιρεία να ανταποκρίνεται τόσο στην αυξανόμενη ζήτηση όσο και στους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει, αναδεικνύοντας την πρωτοπορία και εμπειρία του Τομέα Έργων Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Ταυτόχρονα, η MYTILINEOS επενδύει στην ανάπτυξη του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης που πέραν της κατασκευής θερμικών σταθμών και επιλεγμένων έργων υποδομών, εστιάζει πλέον σε έργα που προωθούν τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης όπως η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τα υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα, τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης και η εκτέλεση καινοτόμων first-of-kind ενεργειακών έργων. Αντιλαμβανόμενοι τις διεθνείς τάσεις, στη MYTILINEOS αναπτύσσουμε στοχευμένα στο χώρο των υποδομών, εν όψει και των μεγάλων έργων που πρόκειται να γίνουν στη χώρα μας στο πλαίσιο επανεκκίνησης της οικονομίας της.

Τέλος, η MYTILINEOS τοποθετείται πλέον και στο επίκεντρο της καινοτομίας μέσα από την πρωτοβουλία της και το project MYTILINEOS Smart Cities για υπηρεσίες, εφαρμογές, προϊόντα που απευθύνονται στις πόλεις, τις κοινότητες, τους οικισμούς, ακόμα και μεγάλους οργανισμούς που επιδιώκουν να δημιουργήσουν βιώσιμες, έξυπνες κοινωνίες, με την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών να γίνεται πιο εύκολη.

Ποια ήταν τα κύρια επιτεύγματα της MYTILINEOS σε ESG επίπεδο για το 2021;

Το 2021 υπήρξε μια χρονιά ορόσημο για εμάς στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς έγινε η πρώτη βιομηχανία στην Ελλάδα και από τις πρώτες παγκοσμίως που δεσμεύτηκε σε σαφείς στόχους απανθρακοποίησης για το 2030 και το 2050. Ταυτόχρονα, ήμασταν από τις πρώτες εταιρείες που ενσωματώσαμε πλήρως κριτήρια ESG στην συνολική μας στρατηγική και καθιερωθήκαμε μέσα από τη συνολική μας πρόοδο ως μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δεσμεύσεις μας αυτές έγιναν κιόλας πράξεις και ήδη ξεκινήσαμε την εφαρμογή των ενεργειών μείωσης εκπομπών CO2 σε όλους του Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, σε ποσοστό 90% ενώ ολοκληρώσαμε και τη δημιουργία συστήματος αναγνώρισης των πηγών και υπολογισμού των εκπομπών CO2 Scope 3 σε όλα τα Business Units.

Ως επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας, το 2021, η MYTILINEOS αναγνωρίστηκε από τη Sustainalytics – έναν από τους πιο σημαντικούς και αξιόλογους ESG Raters παγκοσμίως – ως μία από τις «Κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες» για την ESG επίδοσή της, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση σε σύνολο 114 εταιρειών του κλάδου των Industrial Conglomerates.

Επιπλέον γίναμε η 1η ελληνική εταιρεία που εντάχθηκε στη διεθνή πρωτοβουλία Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) που αφορά στον προσδιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε οικονομικό επίπεδο και ολοκληρώσαμε επιτυχώς την 1η συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία CDP Climate Change. Παράλληλα, μέσα στο 2021 ενταχθήκαμε στη ομάδα των εταιρειών που υποστηρίζουν τη διεθνή πρωτοβουλία “Science Based Targets Initiative (SBTi), με σκοπό την επιστημονική επικύρωση των κλιματικών μας στόχων και ολοκλήρωσαμε με επιτυχία 11 ESG αξιολογήσεις από διεθνείς οργανισμούς (ESG Raters) βελτιώνοντας αισθητά τις επιδόσεις μας, συγκριτικά με το 2020, με αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης μας μεταξύ των εταιρειών με τις καλύτερες επιδόσεις.

Το 2021 δημιουργήθηκε η 1η έκδοση του Green Bond Framework της MYTILINEOS (στο πλαίσιο της έκδοσης του 1ου Green Bond της Εταιρείας) που συνοδεύτηκε από πολύ καλές συστάσεις από τον οργανισμό ISS-ESG (Second Opinion Provider στη σχετική διαδικασία) ενώ καταφέραμε να ξεκινήσουμε και την προσαρμογή μας στο πρότυπο δημοσιεύσεων Sustainability Accounting Standards Board (SASB), με σκοπό τη σταδιακή σύνδεση των δυνητικών επιδράσεων των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στα οικονομικά μας αποτελέσματα, που αποτελεί βασικό ζητούμενο της επενδυτικής κοινότητας.

Και σε επίπεδο εταίρων, είχαμε σημαντικές επιτυχίες καθώς στη διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο φέραμε πολύ θετικά αποτελέσματα με συνολικά το 88%, να δηλώνουν ότι οι επιδόσεις της MYTILINEOS σήμερα, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχουν βελτιωθεί αρκετά έως πολύ (ποσοστό αυξημένο κατά 4% από το 2019). Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε και ο 2ος κύκλος εκπαίδευσης προμηθευτών σε θέματα Sustainability/ESG φτάνοντας συνολικά του 80 προμηθευτές ενώ ξεκίνησαν και οι επίσημες ESG αξιολογήσεις προμηθευτών σε κάθε BU. Η εφαρμογή της κοινωνικής μας πολιτικής με 13 κοινωνικά προγράμματα σε κεντρικό επίπεδο έφερε ως αποτέλεσμα περίπου 52.000 ωφελούμενους πολίτες και 4 διακρίσεις στο χώρο της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πώς ενσωματώνεται η διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης στη MYTILINEOS;

Ο διαφορετικός τρόπος σκέψης και η ανανεωμένη νοοτροπία και κουλτούρα — που βρίσκεται σε επαφή με το παρόν και το μέλλον χωρίς να λησμονεί το παρελθόν — είναι μερικά από τα στοιχεία που μας βοηθούν να είμαστε πιστοί στις υποσχέσεις και τη στρατηγική μας. Μία κατεύθυνση ειδικά σχεδιασμένη για ένα νέο τρόπο λειτουργίας πολύ πιο επικεντρωμένο στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα 3 συγκεκριμένα πεδία που επικεντρώνεται είναι α) η θέσπιση του Board of Directors Sustainability Committee, φορέα υπεύθυνου για την συνολική παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας, β) η συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Διακυβέρνησης & Αειφόρου Ανάπτυξης με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών, στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό τη βελτίωση των ESG επιδόσεων μας και γ) η δημιουργία ειδικών ομάδων Sustainability/ESG ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας οι οποίες συνεργάζονται με την Γενική Διεύθυνση για την υλοποίηση της βιώσιμης στρατηγικής. Οι νέες ομάδες με τη δημιουργία ειδικών ρόλων “BU Sustainability leaders” και “BU Sustainability/ESG category owners”, είναι υπεύθυνες για την οργάνωση και υλοποίηση των πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας.

Πώς αντιμετωπίζει το θέμα της ενεργειακής μετάβασης η MYTILINEOS;

Η προσέγγισή μας θέτει στο επίκεντρο τον συσχετισμό του θέματος με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και βασίζεται στους εξής άξονες: α) στη μείωση των εκπομπών και την επίτευξη ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος, β) τη στήριξη της εθνικής ενεργειακής μετάβασης, γ) την ενίσχυση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, δ) τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλών ρύπων, ε) τον εξηλεκτρισμό και στ) την έρευνα και την καινοτομία.

Συγκεκριμένα, στοχεύουμε σε μείωση των συνολικών εκπομπών CO2 κατά -30% και σε ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα του 50% των Τομέων Επιχειρηματικής μας Δραστηριότητας μέχρι το 2030 και σε ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα στο 100% των Τομέων Επιχειρηματικής μας Δραστηριότητας μέχρι το 2050. Παράλληλα, για την επίτευξη ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος, δημιουργούμε νέες δραστηριότητες και προϊόντα χαμηλών ρύπων μέσα από τον Τομέα Έργων Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο ώριμων και σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, έργων συνολικής ισχύος ~5GW, μέσα από την αύξηση της παραγωγής δευτερόχυτου αλουμινίου στους 65.000 τόνους μέχρι το 2025 και μέσα από επενδύσεις σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης όπως τα energy from waste (Protos) αλλά και αυτά που έχουν να κάνουν με solid & waste management, μέσω της θυγατρικής Zeologic. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό διασφαλίζουμε, με την απόκτηση της διεθνούς πιστοποίησης ASI, την υπεύθυνη παραγωγή του πρωτόχυτου αλουμινίου, με στόχο την παραγωγή «πράσινου αλουμινίου».

Όσον αφορά στην στήριξη της εθνικής ενεργειακής μετάβασης έχουμε συνολική εγκατεστημένη ισχύ >2 GW από θερμικούς σταθμούς και μετά και την επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής ενέργειας (CCGT), η MYTILINEOS πρωτοστατεί στην εθνική προσπάθεια για ομαλή ενεργειακή μετάβαση, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας. Στο κομμάτι της καθαρής ενέργειας, βρίσκεται σε εξέλιξη το φιλόδοξο επενδυτικό μας πρόγραμμα για ΑΠΕ >2,5 GW μέχρι το 2030, ενώ διαθέτουμε 25 υπό ανάπτυξη έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχώς χτίζουμε διεθνείς συνεργασίες για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας.

Στο κομμάτι του εξηλεκτρισμού στη λειτουργία της εταιρείας, σχεδιάζουμε τη σταδιακή αντικατάσταση των εταιρικών οχημάτων με οχήματα υβριδικής/ ηλεκτρικής τεχνολογίας, την αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας σε εταιρικά κτίρια καθώς και την αποθήκευση ενέργειας στα εργοτάξια ανά τον κόσμο, στο 50% των Τομέων Επιχειρηματικής μας δραστηριότητας μέχρι το 2030. Τέλος, όσον αφορά στην έρευνα και την καινοτομία, επενδύουμε στην εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής και στην αξιοποίηση ψηφιακών βιομηχανικών μεθόδων στα στάδια παραγωγής, ενώ μελετάμε την μελλοντική εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στις δραστηριότητες μας. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης, αυτή τη στιγμή, πάνω από 10 έργα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Ανάπτυξης και Καινοτομίας στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών.

Υπάρχουν ευκαιρίες που η Εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει και να διαχειριστεί αντίστοιχα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης;

Παρά τις όποιες αντίξοες συνθήκες διατηρούμε την ευελιξία να αναγνωρίζουμε τις βασικές ευκαιρίες που η Εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει και να διαχειριστεί στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ηλεκτρική ενέργεια θα είναι η κύρια πηγή ενέργειας στην νέα εποχή λόγω του ταχύτατου εξηλεκτρισμού της αγοράς, ενώ θα είναι απαραίτητη η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα δημιουργήσουν νέα αξία στην αγορά ενέργειας. Ευκαιρίες ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο εμφανίζονται και από την επιταχυνόμενη μετάβαση σε «πράσινες» πηγές ενέργειας, ώστε οι χώρες να πιάσουν τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί, ενώ για την επίτευξη της ουδετερότητας άνθρακα μέχρι το 2050 είναι απαραίτητη η εγκατάσταση υποδομών υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτήρια με το αλουμίνιο να έχει σημαντική συμμετοχή. Παράλληλα, οι σημαντικές εθνικές και διεθνείς δεσμεύσεις κεφαλαίων και κρατικών κινήτρων με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα αυξήσουν περαιτέρω την διαθεσιμότητα χρηματικών πόρων για την ανάπτυξη ΑΠΕ και νέων τεχνολογιών, ενώ είναι εμφανής και η ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Το 2021 ήταν ένα ακόμα έτος που θα μείνει στην ιστορία ως έτος εξαιρετικών — και κυρίως παρατεταμένων — προκλήσεων. Η ρευστότητα του τοπίου, η αβεβαιότητα, οι εκπλήξεις και φυσικά τα ζητήματα της ενεργειακής κρίσης που πλέον πρέπει να αντιμετωπιστούν με τις ανάλογες επενδύσεις συνθέτουν έναν καμβά εντυπωσιακά γεμάτο προκλήσεις και με βαθύ ορίζοντα που όμως δεν μας τρομάζει. Αντιθέτως, είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε μαζί τις προκλήσεις και να επενδύσουμε στη δημιουργία ενός νέου πράσινου, καινοτόμου αύριο.