Δείκτες Επίδοσης ESG

icon Κοινωνικοί Δείκτες 2019 2020 2021

Απασχόληση

Άμεσα εργαζόμενοι

2.436

2.455

2.889

Έμμεσα εργαζόμενοι

1.226

1.401

1.934

Δείκτης κινητικότητας εργαζομένωνΑριθμός εθελοντικών αποχωρήσεων προς το μέσο όρο του αριθμού των άμεσα εργαζομένων της Εταιρείας στο συγκεκριμένο έτος. (Ως οικειοθελείς αποχωρήσεις δεν θεωρούνται για την εξαγωγή του δείκτη αυτού οι περιπτώσεις λήξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου).

5,2%

6,0%

6,1%

Ποσοστό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που καλύπτονται από επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας

53%

52%

44%

Ποσοστό διατήρησης εργαζομένων πλήρους απασχόλησης

93%

91,5%

90,6%

Ποσοστό γυναικών (άμεσα εργαζόμενοι)

18%

19%

18,7%

Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνηςΠοσοστό επί του στελεχιακού προσωπικού της Εταιρείας.

17,8%

19,4%

21,1%

Ποσοστό εργαζομένων <30 ετών (άμεσα εργαζόμενοι)

12,0%

10,4%

12,6%

Ποσοστό εργαζομένων 30-50 ετών (άμεσα εργαζόμενοι)

69,6%

68,9%

65,8%

Ποσοστό εργαζομένων >50 ετών (άμεσα εργαζόμενοι)

18,3%

20,7%

21,7%

Νέες θέσεις εργασίαςΗ διαφορά του συνολικού αριθμού νέων προσλήψεων από το συνολικό αριθμό αποχωρήσεων στο συγκεκριμένο έτος.

281

34

489

Εργασιακές Πρακτικές

Ποσοστό εργαζομένων που έλαβαν επίσημη αξιολόγηση της απόδοσης τουςΠοσοστό επί του συνόλου των άμεσα εργαζομένων. Το αντίστοιχο ποσοστό στους συνολικούς eligible εργαζόμενους είναι σχεδόν 80%. Ο όρος eligible περιλαμβάνει τους εργαζομένους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που εργάζονται στην Εταιρεία διάστημα μικρότερο των 6μηνών, καθώς και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων βάσει ρόλου/αντικειμένου.

55,9%

51,9%

50,2%

Μέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης στελεχιακού δυναμικού

24,5

14,6

29,0

Μέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης διοικητικού δυναμικού

16,7

12,8

12,8

Μέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης εργατοτεχνικού δυναμικού

29,1

18,2

13,7

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης (άμεσα εργαζομένων)

59.794

38.476

41.879

Μέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης ανά υπάλληλο

24,6

15,7

14,5

Συνολικό κόστος εκπαίδευσης (€)

406.322

247.859

414.741

Κόστος εκπαίδευσης ανά υπάλληλο (€)

166,7

101,0

143,6

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Όχι

Ναι

Ναι

Περιστατικά παραβίασης Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΠεριλαμβάνονται θέματα όπως: καταναγκαστική & παιδική εργασία, υγεία και ασφάλεια, ώρες εργασίας, αμοιβές και άδειες προσωπικού, δίκαιη μεταχείριση, ελευθερία συνδικαλισμού, περιορισμός δικαιωμάτων πληθυσμού των τοπικών κοινοτήτων κ.ά.

0

0

0

Περιστατικά διακρίσεων

0

0

0

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Ποσοστό βιομηχανικών μονάδων & μονάδων ΑΠΕ με πιστοποίηση ISO 45001:2018

83,3%

83,3%

89,3%

Αριθμός δυστυχημάτων (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι)

0

1

1

Αριθμός ατυχημάτων με διακοπή εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι)

1

5

10

Αριθμός ατυχημάτων με διακοπή εργασίας (έμμεσα εργαζόμενοι)

7

4

11

Αριθμός συνολικών ατυχημάτωνΣύμφωνα με το πρότυπο GRI 403-9 (2018). Περιλαμβάνονται όλα τα ατυχήματα που είχαν σαν αποτέλεσμα θάνατο, ημέρες μακριά από την εργασία, περιορισμένη εργασία ή μεταφορά σε άλλη θέση εργασίας, ιατρική περίθαλψη πέραν της παροχής πρώτων βοηθειών ή απώλεια συνείδησης, ή σημαντικός τραυματισμός ή κακή υγεία που διαγνώστηκε από ιατρό ή άλλο εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα δυστυχήματα και ατυχήματα που συνέβησαν κατά τη μετακίνηση του υπάλληλου από τον τόπο της ιδιωτικής του δραστηριότητας (π.χ. κατοικία) και ενός τόπου εργασίας ή χώρου εργασίας και μόνο όταν η μετακίνηση αυτή έχει οργανωθεί από την Εταιρεία. (άμεσα εργαζόμενοι)

n/a

14

23

Αριθμός συνολικών ατυχημάτωνΣύμφωνα με το πρότυπο GRI 403-9 (2018). Περιλαμβάνονται όλα τα ατυχήματα που είχαν σαν αποτέλεσμα θάνατο, ημέρες μακριά από την εργασία, περιορισμένη εργασία ή μεταφορά σε άλλη θέση εργασίας, ιατρική περίθαλψη πέραν της παροχής πρώτων βοηθειών ή απώλεια συνείδησης, ή σημαντικός τραυματισμός ή κακή υγεία που διαγνώστηκε από ιατρό ή άλλο εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα δυστυχήματα και ατυχήματα που συνέβησαν κατά τη μετακίνηση του υπάλληλου από τον τόπο της ιδιωτικής του δραστηριότητας (π.χ. κατοικία) και ενός τόπου εργασίας ή χώρου εργασίας και μόνο όταν η μετακίνηση αυτή έχει οργανωθεί από την Εταιρεία. (έμμεσα εργαζόμενοι)

n/a

11

14

Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων ανά 200.000 ώρες εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι)

n/a

0,53

0,85

Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων ανά 200.000 ώρες εργασίας (έμμεσα εργαζόμενοι)

n/a

0,38

0,29

Συχνότητα Ατυχημάτων με διακοπή εργασίας ανά 200.000 ώρες εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι)

0,04

0,19

0,37

Συχνότητα Ατυχημάτων με διακοπή εργασίας ανά 200.000 ώρες εργασίας (έμμεσα εργαζόμενοι)

0,17

0,14

0,22

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι)

47.017

23.547

34.619

Βιωσιμότητα Τοπικών κοινοτήτων

Ποσοστό εργαζομένων από τοπικές κοινότητες (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι)

93,6%

90,5%

92,1%

Κοινωνικές επενδύσεις (εκ. €)

3,5

3,3

9,2

Περιστατικά μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς εργασίας και κοινωνικών θεμάτων

0

0

0